Diensten

  • Een salarispakket met alle regelingen, percentages en premies
  • Een klantendossier waarin de loonstroken, jaaropgaven en andere salarisoverzichten in een beveiligde webomgeving staan
  • Een loonstrook met verlofopbouw en -registratie en vakantie-opbouw en -registratie
  • Automatische signaleringen, bijvoorbeeld bij einde van een tijdelijk contract
  • Rechtstreekse verzending van loonaangiftes aan de Belastingdienst
  • Gegevensuitwisseling met pensioenfondsen
  • SEPA betaalbestanden
  • Databeveiliging door cloudopslag
  • Productie van overzichten naar eigen inzicht

Gemak door eenvoudige en eenduidige digitale formulieren!

Bij NEXT Sal4You maken we gebruik van drie mutatieformulieren. Om welke wijzigingen gaat het dan bijvoorbeeld? • Het doorgeven van nieuwe medewerk(st)ers • Wijzigingen o.a. in persoonlijke omstandigheden, beloning of soort contract • Declaraties, gewerkte uren uurloners, extra gewerkte uren door parttimers, verlofuren en overuren. Deze formulieren zijn gemaakt in populaire software zoals Excel en Word en hebben ingebouwde intelligentie. U hoeft alleen maar uw gegevens in te vullen en het betreffende formulier maakt een berekening of u heeft de keuze uit verschillende mogelijkheden.

Cloud opslag van alle berekende en aangeleverde gegevens!

Al uw berekende gegevens en mutatieformulieren staan in een elektronisch dossier. Denk bijvoorbeeld aan loonstroken, journaalposten, betaallijsten en aangifte loonheffingen. Als werkgever heeft u een eigen dossier. U heeft de mogelijkheid om ook eigen documenten te plaatsen, bijv. een gescande arbeidsovereenkomst of beoordeling. Daarnaast beschikken de medewerk(st)ers over een eigen dossier en kunnen daarin ook eigen documenten plaatsen.